Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Giới thiệu

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng được xuất bản bằng hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Phiên bản tiếng Việt được thành lập vào năm 2004 theo Giấy phép hoạt động báo chí số 78/GP-BVHTT ngày 16/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin. Phiên bản tiếng Anh được xuất bản theo Công văn số 1256/BTTTT-CBC ngày 14/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ ngày 01/01/2019, cả hai phiên bản được đổi tên thành Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (AJEB) theo Giấy phép 388/GP-BTTTT ngày 02/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (AJEB) là một tạp chí quốc tế truy cập mở  xuất bản các bài báo chất lượng cao cũng như những nghiên cứu mới nhất về kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tạp chí cũng hoan nghênh những nghiên cứu liên ngành có chất lượng cao và những nghiên cứusử dụng các  phương pháp và cách tiếp cận mới. Tiêu chí để được chấp nhận xuất bản là chất lượng của bài viết – ý nghĩa, tính nguyên bản của kết quả, cách tiếp cận độc đáo và phong cách trình bày rõ ràng. Quyết định lựa chọn bài viết được dựa trên một quá trình phản biện kín. Tất cả các bài báo sẽ được chỉnh sửa, hiệu đính và thiết kế một cách chuyên nghiệp. Hội đồng biên tập, Hội đồng Tư vấn  và Ban biên tập của Tạp chí bao gồm những nhà khoa học uy tín trong các lĩnh vực liên quan. Đối tượng mục tiêu của Tạp chí là các học giả nghiên cứu, giáo sư đại học, nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, chuyên gia, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và tất cả những người quan tâm đến phạm vi của Tạp chí

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á xuất bản 11 kỳ/năm (mỗi tháng 01 kỳ và số Xuân bao gồm tháng 01 & 02). AJEB xuất bản 03 kỳ/năm (tháng 3, tháng 7 và tháng 11).