Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 50 | THÁNG 5/2010

30.000 đ - Mua ngay

Hội thảo

Hội thảo Quốc tế Kinh tế lượng lần thứ 4 | ECONVN2021

Chủ đề: Dự báo và quan hệ nhân quả trong kinh tế lượng và các chủ đề liên quan
Thời gian: 11-13/01/2021
Đia điểm: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Xem thêm: Prediction and Causality in Econometrics and Related Topics | SpringerLink