Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682
Hội thảo Xem thêm
Bản quyền và trách nhiệm miễn trừ

Những nội dung và quan điểm trình bày của bài viết trong Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á thuộc về trách nhiệm của tác giả. Các quan điểm trình bày trong bài viết không đại diện cho ý kiến của Nhà xuất bản hay Ban biên tập. Ban biên tập và Hội đồng biên tập của Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á không chịu trách nhiệm về các sai sót trong nội dung hay bất kỳ các vấn đề phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong bài viết.

Một khi bài viết được chấp thuận xuất bản trên Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, các tác giả và đồng tác giả hiển nhiên thừa nhận rằng Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á được cấp các quyền sau:

  • Quyền độc quyền xuất bản và phân phối bài báo và cấp quyền cho người khác, bao gồm cả các mục đích thương mại.
  • Quyền sao chép, sản xuất các bản sao, phát hành, trình bày hoặc truyền đạt các bài viết dưới mọi hình thức và phương tiện truyền thông sau khi xuất bản.

Cần có sự cho phép bằng văn bản của Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á để gửi bài viết đến các tạp chí khác và tất cả các phát sinh có liên quan đến bài viết, bao gồm cả tài liệu biên soạn và bản dịch, trừ khi bài viết đã được thay đổi đáng kể so với ban đầu. Các tác giả đảm bảo rằng, bài viết là bản gốc và được trích dẫn nguồn đầy đủ, ngoại trừ các trích đoạn từ các công trình có bản quyền đã được sự cho phép của chủ bản quyền và tác giả của đoạn trích.