Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 140 | THÁNG 11/2017

30.000 đ - Mua ngay
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
KINH TẾ LƯỢNG TÀI CHÍNH
CHỦ ĐỀ NÓNG
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ

Hội thảo

Hội thảo Quốc tế Kinh tế lượng lần thứ 4 | ECONVN2021

Chủ đề: Dự báo và quan hệ nhân quả trong kinh tế lượng và các chủ đề liên quan
Thời gian: 11-13/01/2021
Đia điểm: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Xem thêm: Prediction and Causality in Econometrics and Related Topics | SpringerLink