Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Liên hệ

Tòa soạn:
36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại: (+84) 28 38210 238

Văn phòng:
39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,TP.HCM.
Điện thoại: (+84) 28 38210 238 (Thời gian làm việc: Sáng:7h30-11h30 và Chiều: 13h00-17h00)
Email: ajeb.vn@buh.edu.vn