Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Hội thảo Quốc tế Kinh tế lượng lần thứ 6 | ECONVN2023

Chủ đề: Thống kê vận tải tối ưu cho kinh tế lượng và các chủ đề liên quan
Thời gian: 09-11/01/2023
Đia điểm: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Xem thêm: Optimal Transport Statistics for Economics and Related Topics | SpringerLink