Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Hội đồng biên tập

Chủ tịch
Nguyễn Đức Trung
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

----------------------

Nguyễn Kim Anh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Hạ Thị Thiều Dao, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
Trần Thọ Đạt, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đoàn Thanh Hà, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
Nguyễn Đức Hiển, Ban Kinh tế trung ương
Nguyễn Văn Lê, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nguyễn Trần Phúc, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
Trần Ngọc Tâm, Ngân hàng TMCP Nam Á
Nguyễn Ngọc Thạch, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
Đặng Văn Thành, Tập đoàn Thành Thành Công
Nghiêm Xuân Thành, Tỉnh úy Hậu Giang
Trương Đức Thành, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Khu vực IX
Đào Minh Tú, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trần Anh Tuấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Lê Thanh Tùng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam