Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Tôn chỉ & Mục đích

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á là một tạp chí mở, được phản biện kín bởi những người nhà khoa học có cùng chuyên môn, xuất bản những nghiên cứu chất lượng cao và chưa từng được công bố trước đó trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh và tài chính, ngân hàng.

Tạp chí hoan nghênh những bài báo nghiên cứu và tổng quan, tập trung vào những nghiên cứu liên quan đến các nền kinh tế châu Á, đặc biệt là hệ thống tài chính và ngân hàng của khu vực này. Các nghiên cứu mang tính liên ngành và các nghiên cứu sử dụng những cách tiếp cận mới, phương pháp mới liên quan đến ứng dụng toán học, thống kê và kinh tế lượng cũng được chào đón.

Tạp chí khuyến khích sự đóng góp từ các nhà khoa học, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và đặc biệt là các nhà nghiên cứu trẻ.

Tạp chí được biên tập bởi Ban biên tập quốc tế bao gồm các biên tập viên trong và ngoài khu vực châu Á. Điều này đảm bảo các bài viết được phản biện một cách nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trước khi công bố.

Ban biên tập cam kết đưa ra quyết định xuất bản nhanh chóng và công bằng đối với tất cả các bài báo đã nộp.