Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Hội thảo Quốc tế Kinh tế lượng Lần thứ 2 | ECONVN2019

Chủ đề: Ngoài các phương pháp xác suất thống kê truyền thống trong Kinh tế học
Thời gian: 14-16/01/2019
Đia điểm: Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức.

Xem thêm: Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics | SpringerLink