Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Hội thảo Quốc tế Kinh tế lượng Lần thứ 3 | ECONVN2020

Chủ đề: Khoa học dữ liệu cho Kinh tế lượng tài chính
Thời gian: 14-16/01/2020
Đia điểm: Thành phố Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Xem thêm: Data Science for Financial Econometrics | SpringerLink