Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 208 | Tháng 7/2023

Giá vàng - Mối quan hệ lạm phát trong trường hợp Việt Nam: nghiên cứu thực nghiệm trong bối cảnh có sự phá vỡ cấu trúc

Dương Thúy Hằng

Tóm tắt:

Mục đích - Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa giá vàng trong nước và lạm phát ở Việt Nam dựa trên chuỗi chỉ số giá vàng và chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 7 năm 2020. 
Thiết kế/phương pháp nghiên cứu /phương pháp tiếp cận - Sự kết hợp giữa giá vàng trong nước và lạm phát được kiểm tra trong khuôn khổ sửa lỗi độ trễ phân tán tự hồi quy (thử nghiệm giới hạn ARDL). Bài báo này cũng áp dụng mô hình sửa lỗi vectơ (VECM) và phân tích hàm đáp ứng xung để khám phá mối quan hệ nhân quả giữa hai biến này. Hơn nữa, vì cả chuỗi vàng và chuỗi lạm phát đều có thể có những thay đổi về cấu trúc theo thời gian, nên bài viết này sử dụng phép thử nghiệm đơn vị kiểm soát những sự phá vỡ đáng kể. 
Kết quả - Kết quả từ mô hình kiểm tra giới hạn ARDL cho thấy sự hiện diện của sự đồng liên kết giữa các biến cơ bản. VECM chỉ ra rằng những cú sốc về lạm phát dẫn đến phản ứng tiêu cực đối với giá vàng trong thời gian dài. Trong ngắn hạn, chỉ có sự biến động của giá vàng mới tác động đến lạm phát và mối quan hệ nhân quả này là một chiều.
Hạn chế/ý nghĩa nghiên cứu - Vàng được coi là tài sản tài chính quan trọng để bảo toàn tài sản khỏi áp lực lạm phát trong trường hợp của Việt Nam. Những phát hiện này đưa ra những hàm ý cho cả nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách.
Tính mới/giá trị - Kết quả thực nghiệm cho thấy lạm phát có tác động lâu dài đến giá vàng trên thị trường Việt Nam. Trong trường hợp có một cú sốc lạm phát kéo dài, giá vàng trong nước phản ứng tiêu cực với cú sốc này; do đó, vàng có thể hoạt động như một hàng rào chống lạm phát hiệu quả ở Việt Nam.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Aye, G.C., Carcel, H., Gil-Alana, L.A. and Gupta, R. (2017), “Does gold act as a hedge against inflation in the UK? Evidence from a fractional cointegration approach over 1257 to 2016”, Resources Policy, Vol. 54, pp. 53-57, doi: 10.1016/j.resourpol.2017.09.001.
 2. Batten, A., Ciner, C. and Lucey, M. (2014), “On the economic determinants of the gold-inflation relation”, Resources Policy, Vol. 41, pp. 101-108, doi: 10.1016/j.resourpol.2014.03.007.
 3. Beckmann, J. and Czudaj, R. (2013), “Gold as an inflation hedge in a time-varying coefficient framework”, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 24, pp. 208-222.
 4. Blose, E. (2010), “Gold prices, cost of carry, and expected inflation”, Journal of Economics and Business, Vol. 62 No. 1, pp. 35-47.
 5. Breusch, T.S. and Pegan, A.R. (1979), “A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation”, Econometrica, Vol. 47 No. 5, pp. 1287-1294.
 6. Breusch, T.S. (1978), “Testing for autocorrelation in dynamic linear model”, Australian Economic Papers, Vol. 17 No. 31, pp. 334-355.
 7. Brown, L., Durbin, J. and Evans, M. (1975), “Techniques for testing the constancy of regression relationships over time”, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Vol. 37 No. 2, pp. 149-163.
 8. Chow, C. (1960), “Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions”, Econometrica, Vol. 28 No. 3, pp. 591-605.
 9. Dalziel, P. (1999-2000), “A Post Keynesian theory of asset price inflation with endogenouse money”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 22 No. 2, pp. 227-245.
 10. Dee, J., Li, L. and Zheng, Z. (2013), “Is gold a hedge or a safe haven? Evidence from inflation and stock market”, International Journal of Development and Sustainability, Vol. 2 No. 1, pp. 12-27.
 11. Dempster, N. and Artigas, C. (2010), “Gold: inflation hedge and long-term strategic asset”, The Journal of Wealth Management, Vol. 13 No. 2, pp. 69-75.
 12. Dickey, D.A. and Fuller, W.A. (1979), “Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 74 No. 366, pp. 427-431, doi: 10.2307/2286348.
 13. Engle, R.F. and Granger, C.W.J. (1987), “Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 55 No. 2, p. 251-276.
 14. Fama, E.F. and Schwert, G.W. (1977), “Asset returns and inflation”, Journal of Financial Economics, Vol. 5 No. 2, pp. 115-146.
 15. Fisher, I. (1930), The Theory of Interest as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it, University of Michigan, New York.
 16. Fuller, W.A. (1996), Introduction to Statistical Time Series, John Wiley & Sons.
 17. Ghost, D., Levin, J., Macmillan, P. and Wright, E. (2002), “Gold as an inflation hedge”, Studies in Economics and Finance, Vol. 22 No. 1, pp. 1-25.
 18. Godfrey, L.G. (1978), “Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables”, Econometrica, Vol. 46 No. 6, pp. 1293-1301.
 19. Greg, T. (2007), “Gold prices and inflation”, Working Paper 2007-35, Bank of Canada.
 20. Hoang, T.H.V., Lahiani, A. and Heller, D. (2016), “Is gold a hedge against inflation? New evidence from a non-linear ARDL approach”, Economic Modelling, Vol. 54, pp. 54-66, doi: 10.1016/j.econmod.2015.12.013.
 21. Jastram, W. (1977), The Golden Constant: the English and American Experience, 1560-1976, Ronald Press Publication, New York.
 22. Johansen, S. (1991), “Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models”, Econometrica, Vol. 59 No. 6, pp. 1551-1580.
 23. Kuma, S. (2016), “What determines the gold inflation relation in the long-run?”, Studies in Economics and Finance, Vol. 34 No. 4, pp. 430-446.
 24. Long, L., Ceuster, D.K., Annaert, J. and Amonhaemanon, D. (2013), “Gold as a hedge against inflation: the Vietnamese case”, International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2013. Procedia Economics and Finance, Vol. 5, pp. 502-511, doi: 10.1016/S2212-5671(13)00059-2.
 25. Mahdavi, S. and Zhou, S. (1997), “Gold and commodity prices as leading indicators of inflation: tests of long-run relationship and predictive performance”, Journal of Economics and Business, Vol. 49 No. 5, pp. 475-489.
 26. Morley, B. (2006), “Causality between economic growth and migration: am ARDL bounds testing approach”, Economics Letters, Vol. 90 No. 1, pp. 72-76.
 27. Patterson, K. (2000), An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach, MaCmillan Press, London.
 28. Pesaran, H., Shin, Y. and Smith, J. (2001), “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 16 No. 3, pp. 289-326.
 29. Phillips, P.C. and Perron, P. (1987), “Time series regression with a unit root”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 55 No. 2, pp. 277-301.
 30. Schaechter, A., Stone, R. and Zelmer, M. (2000), Adopting Inflation Targeting: Practical Issues for Emerging Market Countries, International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC.
 31. Shahbaz, M., Tahir, M., Ali, I. and Ur Rehman, I. (2014), “Is gold investment a hedge against inflation in Pakistan? A co-integration and causality analysis in the presence of the structural breaks”, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 28, pp. 190-205, doi: 10.1016/j.najef.2014.03.012.
 32. Siregar, R. and Nguyen, T. (2013), “Inflationary Implication of Gold Price in Vietnam”, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2265689 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2265689.
 33. Stock, J.H. and Watson, M.W. (1993), “A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems”, Econometrica, Vol. 61 No. 4, pp. 783-820.
 34. Tufail, S. and Batool, S. (2013), “An analysis of the relationship between inflation and gold prices: evidence from Pakistan”, The Lahore Journal of Economics, Vol. 18 No. 2, pp. 1-35.
 35. Tuyen, T. (2018), “The inflation-economic growth relationship: estimating the inflation threshold in Vietnam”, in Anh, L., Dong, L., Kreinovich, V. and Thach, N. (Eds), Econometrics for Financial Applications. ECONVN 2018. Studies in Computational Intelligence, Springer, Cham, Vol. 760, doi: 10.1007/978-3-319-73150-6_73.
 36. Vuong, Q.H. (2004), “The Vietnam's transition economy and its fledgling financial markets: 1986-2003”, Financial Markets in Vietnam's Transition Economy: Facts, Insights, Implications.
 37. Wang, M., Lee, M. and Binh, N. (2011), “Time and place where gold acts as an inflation hedge: an application of long-run and short-run threshold model”, Economic Modelling, Vol. 28 No. 3, pp. 806-819.
 38. Wang, G. (2019), “Marx's monetary theory and its practical value”, China Political Economy, Vol. 2 No. 2, pp. 182-200.
 39. Wooldridge, J.M. (2016), Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th ed., Cengage Learning.
 40. World Gold Council Gold Demand Trends (2011/2012/2015), available at: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends
 41. Worthington, C. and Pahlavani, M. (2007), “Gold investment as an inflationary hedge: co-integration evidence with allowance for endogenous structural breaks”, Applied Financial Economics Letter, Vol. 3, pp. 259-262, doi: 10.1080/17446540601118301.
 42. Zivot, E. and Andrews, D.W.K. (1992), “Further evidence on the Great Crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 10, pp. 251-270, doi: 10.1198/073500102753410372.

Đọc thêm

 1. Baur, G. and MacDermott, K. (2010), “Is gold a safe haven? International evidence”, Journal of Banking and Finance, Vol. 34 No. 8, pp. 1886-1898.
 2. Darst, M. (2013), Portfolio Investment Opportunities in Precious Metals, John Wiley & Sons, Honoken, NJ.
 3. Reboredo, C. and Rivera-Castro, A. (2014), “Can gold hedge and preserve value when the U.S. dollar depreciates?”, Economic Modelling, Vol. 39, pp. 168-173, doi: 10.1016/j.econmod.2014.02.038.
 4. Saikkonen, P. and Lǖtkepohl, H. (2000), “Testing for the co-integration rank of a VAR process with structural shifts”, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 18 No. 4, pp. 451-464.


The Gold Price – Inflation Relation in the Case of Vietnam: Empirical Investigation in the Presence of Structural Breaks

Abstract:

Purpose - This paper investigates the relationship between domestic gold prices and inflation in Vietnam based on the monthly series of the gold price index and consumer price index over the period of December 2001–July 2020.

Design/methodology/approach - The co-integration between the domestic gold price and inflation is examined within the autoregressive distributed lag-error correction (ARDL bounds testing) framework. This paper also applies the vector error correction model (VECM) and impulse response function analysis to explore the causal relationship between these two variables. Moreover, since both gold and inflation series are likely to have structural changes over time, a unit root test controlling for significant breaks is employed in this paper.

Findings - Findings from the ARDL bounds testing model suggest the presence of a co-integration between the underlying variables. The VECM indicates that shocks in inflation lead to a negative response to gold prices in the long run. In the short term, only fluctuations in gold prices impact inflation, and this causality is unidirectional.

Research limitations/implications - Gold is regarded as a critical financial asset to preserve wealth from inflation pressure in the case of Vietnam. These findings propose implications for both investors and policymakers.

Originality/value - Empirical results suggest that inflation has a long-term impact on gold prices in the Vietnamese market. In the existence of a permanent inflationary shock, domestic prices of gold respond negatively to this shock; hence, gold can act as a good hedge against inflation in Vietnam.