Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 113 | THÁNG 8/2015

Phân tích thời gian và chi phí của các dự án đầu tư công trên địa bàn TP.HCM

Vũ Quang Lãm

Tóm tắt:

Bài viết đánh giá mức độ cạnh tranh của thị trường ngân hàng Việt Nam bằng mô hình Panzar – Rosse trên mẫu nghiên cứu gồm 30 ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) giai đoạn 2007-2013. Bài viết đạt được 3 kết quả chính: (i) Các ngân hàng Việt Nam đang hoạt động trong thị trường cạnh tranh độc quyền và mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng là khá cao; (ii) Các NHTM nhà nước có mức độ cạnh tranh gay gắt hơn các NHTM cổ phần; (iii) Các ngân hàng có quy mô càng lớn thì khả năng cạnh tranh càng cao. Ngoài ra, bài viết còn cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ lệ cho vay có tác động dương đến thu nhập của ngân hàng.