Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 134 | THÁNG 5/2017

Ảnh hưởng của siêu trăng đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu tại Việt Nam

Nguyễn Văn Điệp

Tóm tắt:

Mục đích của nghiên cứu là phân tích ảnh hưởng của hiện tượng siêu trăng đến tỷ suất sinh lời (TSSL) cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng nguồn dữ liệu chuỗi VN-Index hàng ngày được thu thập từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 13/3/2002-31/12/2015, trên cơ sở thực hiện ước lượng bằng các mô hình GARCH(1,1), GARCH-M(1,1) và TGARCH(1,1), kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình GARCH-M(1,1) là phù hợp nhất trong việc mô tả đặc điểm của TSSL cổ phiếu và hiện tượng siêu trăng có ảnh hưởng tiêu cực đến TSSL cổ phiếu. Bằng chứng thực nghiệm này hàm ý rằng, hành vi nhà đầu tư (NĐT) bị ảnh hưởng bởi tâm lý và do đó đã ảnh hưởng đến các quyết định tài chính.


The impact of supermoon on stock market returns in Vietnam

Abstract:

This paper investigates the relationship between supermoon and Vietnam’s stock market returns. Data were obtained from daily series of the VN-Index collected from the HOSE in the period from 13/3/2002 to 31/12/2015, using estimation models including GARCH(1,1), GARCH-M(1,1) and TGARCH(1,1). The GARCH-M(1,1) model proved to be effective in describing daily stock returns’ features. The findings show that supermoon has a significantly negative impact on the stock returns. Investors’ behaviors were influenced by supermoon with regard to their stock investment decisions.