Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 116 | THÁNG 11/2015

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng ở thành phố Cần Thơ

Vương Quốc Duy

Tóm tắt:

Bài viết sử dụng dữ liệu từ báo cáo World development indicatiors của Worldbank giai đoạn 1960-2012 để nghiên cứu hiệu ứng lấn át của chính sách tài khóa (CSTK) thông qua lãi suất cho vay thị trường tại 7 nước châu Á Thái Bình Dương. Qua kỹ thuật hồi quy cho theo thời gian với mô hình VAR, tác giả phát hiện hiệu ứng lấn át có tồn tại tại quốc gia nhỏ và đang phát triển như Thái Lan, trong khi tại các quốc gia lớn và đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ thì phản ứng của lãi suất cho vay là nhanh và mạnh nhưng dường như hiệu ứng lấn át không tồn tại, nếu có sẽ tồn tại trong dài hạn. Trong khi đó, tại các quốc gia phát triển như Úc, Nhật Bản hay Hàn Quốc lãi suất thị trường có phản ứng chậm hơn và không đồng nhất với các cú sốc trong các chính sách vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.