Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 115 | THÁNG 10/2015

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn kỳ hạn nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngô Văn Toàn, Phạm Thị Thu Hồng

Tóm tắt:

Các kiểm định sự phù hợp vẫn chưa được thực hiện trong các nghiên cứu về chất lượng dự báo của các mô hình ước lượng Giá trị rủi ro (Value at risk - VaR) tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp thêm bằng chứng khoa học định lượng có liên quan đến điểm yếu nêu trên. Nghiên cứu sử dụng 12 mô hình khác nhau để ước lượng VaR 1-ngày của chỉ số chứng khoán VN-Index và HNX-Index trên mẫu dữ liệu nghiên cứu bao gồm 2.001 quan sát trong giai đoạn 2006-2014 ở các mức rủi ro khác nhau. Kết quả thực nghiệm từ nghiên cứu này còn thể hiện rằng ở mức rủi ro 5%, nhiều mô hình dự báo không thỏa điều kiện của các kiểm định.