Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 115 | THÁNG 10/2015

Tính độc lập của hội đồng quản trị và thành quả công ty

Hoàng Thị Phương Thảo, Phùng Đức Nam, Hoàng Thị Phương Anh

Tóm tắt:

Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn kỳ hạn nợ (KHN) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 265 công ty trên TTCK trong giai đoạn 2008-2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của chi phí đại diện, thanh khoản, phát tín hiệu và thuế đối với cấu trúc KHN của công ty hoạt động trong nền kinh tế. Mức độ tín nhiệm công ty và khả năng tiếp cận tài chính dài hạn ở thị trường trái phiếu là nhân tố quyết định đến KHN của công ty. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho thấy các công ty hạn chế và không bị hạn chế về tài chính phản ứng khác nhau về rủi ro thanh khoản, từ đó theo đuổi chiến lược KHN khác nhau.