Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 108 | THÁNG 3/2015

Các yếu tố quyết định lãi cận biên các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Hữu Tuấn

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là trả lời cho câu hỏi liệu có tồn tại mối quan hệ giữa rủi ro và giá trị doanh nghiệp (GTDN) ở các doanh nghiệp tại Việt Nam hay không? Nghiên cứu sử dụng mẫu gồm 154 doanh nghiệp được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) với dữ liệu trong bảng báo cáo tài chính được công bố và dữ liệu giá giao dịch hằng ngày của các doanh nghiệp trong giai đoạn 2006-2013. Phương pháp nghiên cứu dựa trên hồi quy 2 giai đoạn (2SLS) và ước lượng GLS để tìm mối quan hệ giữa rủi ro và GTDN. Kết quả nghiên cứu cho thấy GTDN có tương quan âm với rủi ro hệ thống nhưng lại tương quan dương với rủi ro phi hệ thống và tổng rủi ro. Qua các kiểm định cần thiết nhóm tác giả nhận thấy mối quan hệ này là bền vững qua nhiều phương pháp ước lượng khác nhau.