Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 108 | THÁNG 3/2015

Nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân - Phân tích trường hợp TP.HCM

Nguyễn Hồng Thắng, Phạm Minh Tiến

Tóm tắt:

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã hình thành và phát triển 14 năm nhưng nhà đầu tư (NĐT) trên thị trường vẫn chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm lựa chọn cổ phiếu tốt trong danh mục đầu tư của mình. Nhiều kết quả nghiên cứu trên thế giới chứng minh cổ phiếu giá trị (P/E hoặc P/B thấp) có khuynh hướng lợi nhuận cao hơn cổ phiếu tăng trưởng (P/E hoặc P/B cao). Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra danh mục bị định giá thấp, kiểm tra và so sánh tỷ suất sinh lợi (TSSL) giữa danh mục giá trị và các danh mục khác, xác định mối tương quan tuyến tính giữa phần bù giá trị và TSSL vượt mức của danh mục giá trị. Sử dụng phương pháp phân tích định lượng dựa vào dữ liệu các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE giai đoạn 2009-2013. Sử dụng mô hình T-test và mô hình hồi qui để kiểm định giả thuyết thống kê. Kết quả tìm ra rằng danh mục giá trị có TSSL cao hơn danh mục tăng trưởng, do đó tồn tại một phần bù giá trị có ý nghĩa thống kê. Trên thực tế, danh mục giá trị cũng có TSSL cao hơn danh mục thị trường nhưng không có ý nghĩa thống kê. Kết quả hồi qui cho thấy mô hình hai nhân tố giải thích tốt hơn lợi nhuận vượt mức của danh mục cổ phiếu giá trị.