Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 109 | THÁNG 4/2015

Kinh tế ngầm và tỷ lệ thất nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia châu Á

Lý Hưng Thịnh, Tống Thị Hồng Nhung, Võ Hồng Đức

Tóm tắt:

chính thức gia nhập WTO lại có tác động làm tăng sự tương quan TSSL chứng khoán giữa Việt Nam và các nước.