Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 117 | THÁNG 12/2015

Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin mua lại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Võ Xuân Vinh, Trịnh Tấn Lực

Tóm tắt:

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào cuối năm 2015. Một trong những trụ cột chính của AEC là hội nhập về kinh tế, trong đó có thị trường tài chính. Khi thị trường chứng khoán (TTCK) các quốc gia trong khối bắt đầu hội nhập thì vai trò dẫn dắt của một hoặc nhiều thị trường trong khối là rất quan trọng. Nghiên cứu này phân tích mối quan hệ liên kết giữa TTCK các quốc gia ASEAN trong hai giai đoạn trước (2000-2008) và sau (2009-2015) khủng hoảng kinh tế toàn cầu bằng mô hình véc tơ hồi quy tự tương quan (VAR). Kết quả nghiên cứu cho thấy Singapore là thị trường đóng vai trò dẫn dắt và quan trọng khi thị trường tài chính ASEAN được thành lập. Trong khi đó, Việt Nam và Philippines là TTCK theo sau, chịu ảnh hưởng mạnh từ các TTCK khác trong khu vực giai đoạn từ năm 2009 đến nay, TTCK Indonesia và Thailand cũng có vai trò dẫn dắt và tác động đáng kể đến TTCK trong ASEAN cùng với Singapore.