Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 154&155 | THÁNG 01&02/2019

Tác động của fintech đến ổn định tài chính và quản lý, giám sát của ngân hàng trung ương

Nguyễn Trung Hậu

Tóm tắt:

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với những đột phá chưa từng có về công nghệ liên quan đến kết nối internet, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, dữ liệu lớn,... Điều này đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Trong lĩnh vực tài chính, ranh giới giữa các công ty công nghệ và các định chế tài chính trong hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính đang bị xóa mờ. Ứng dụng công nghệ mới mang tính đột phá vào việc cung ứng các sản phẩm tài chính, thời gian vừa qua công ty fintech đã mang đến những tiện ích và trải nghiệm mới với nhiều ưu điểm cho người sử dụng, góp phần thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ tài chính của khách hàng cũng như nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ này. Việt Nam đang đón nhận làn sóng fintech trên thị trường tài chính. Điều này mang đến những thay đổi tích cực đối với tổng thể hệ thống ngân hàng truyền thống. Sự gia nhập của các công ty fintech vừa tạo thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sự ổn định tài chính mà những người làm chính sách và cơ quan quản lý cần nghiên cứu, từ đó có chính sách quản lý, giám sát phù hợp đối với loại hình công ty này. Tuy nhiên, do chưa trải qua trọn vẹn một chu kỳ tài chính nên việc đánh giá các tác động của các công ty fintech đến sự ổn định tài chính là việc làm rất khó và những quyết định chính sách được ban hành trong giai đoạn này là rất quan trọng và có tính chất định hướng đối với sự phát triển của các công ty fintech.


The Impacts of Fintech on Financial Stability and Central Bank’s Supervision

Abstract:

In the area of the fourth industrial revolution, disruption of technology related to IoT, cloud computing, artificial intelligence, blockchain, big data, etc has huge impacts on human lives. The rapid emergence of fintech applications is arguably one of the most promising and exciting developments in financial services which have the potential to dis-rupt established financial intermediaries and blur the boundary between fintech compa-nies and incumbent financial institutions. As a result, it could be lower costs of financial intermediation, improved products for consumers, as well as wider financial inclusion for the society. Given the potential for fintech to affect the financial ecosystem in ways that could be posi-tive and/or negative, the regulatory community’s main challenge is to create policies that manage to effectively curtail fintech’s risks while preserving its promise to fundamentally enhance the provision of financial services. This is particularly important as many innova-tions have not yet been tested through a full financial cycle, and decisions taken in this early stage may set important direction. In Vietnam, as fintech companies are at early stage of development, policy decisions and regulatory actions will directly determine the road ahead for fintech company and to what extent it will impact financial stability for years to come.