Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 123 | THÁNG 6/2016

Tỷ giá trong cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ Việt Nam

Phạm Thị Tuyết Trinh

Tóm tắt:

Nghiên cứu sử dụng mô hình SVAR có định dạng cú sốc cấu trúc theo đệ qui khối để khám phá vai trò của tỷ giá trong cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ (CSTT) Việt Nam ở hai khía cạnh: truyền dẫn chính sách và phản ứng với những biến động của giá và sản lượng. Sử dụng dữ liệu trong giai đoạn quí I/2001 - quí IV/2014, nghiên cứu tìm thấy tỷ giá có những đặc điểm truyền dẫn tương tự như lý thuyết truyền thống thể hiện qua mối quan hệ với lãi suất theo ngang giá lãi suất không bảo hiểm (UIP), tác động đến giá cả qua hiệu ứng trung chuyển, tác động đến cán cân thương mại (CCTM) theo hiệu ứng tuyến J. Ở khía cạnh phản ứng với giá và sản lượng, kết quả nghiên cứu cho thấy những đặc trưng của CSTT Việt Nam, cụ thể: (i) Việt Nam theo đuổi đồng thời mục tiêu giá cả và sản lượng nhưng ưu tiên hơn cho mục tiêu giá cả; (ii) Tỷ giá được sử dụng để dung hòa mục tiêu giá cả và sản lượng.