Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 205 | THÁNG 4/2023

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của tiếp viên hàng không với hãng hàng không Vietnam Airlines

Nguyễn Văn Thích

Tóm tắt:

Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố tác động đến sự gắn bó (SGB) của nhân viên tiếp viên đối với hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA). Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy đa biến nhằm xác định các yếu tố đến ảnh hưởng đến SGB của tiếp viên hàng không (TVHK) tại VNA. Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố Cơ hội thăng tiến trong công việc có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến việc gắn kết của TVHK với VNA, kế đến là yếu tố Văn hóa trong doanh nghiệp. Ngược lại, yếu tố Thu nhập không phải là yếu tố quan trọng trong việc giúp nhân viên gắn bó với VNA.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Alimohammadi, M., Neyshabor, O. B., & Management, H. R. (2013). Work motivation and organizational commitment among Iranian employees. International Journals of Research in Organizational Behaviour and Human Resource Management. 1(3), 1-12.
 2. Bashroush, R., Garba, M., Rabiser, R., Groher, I., & Botterweck, G. J,. (2017). Case tool support for variability management in software product lines. ACM Journals. 50(1), 1-45.
 3. Blecken, G.-T., Zinger, Y., Deletić, A., Fletcher, T. D., & Viklander, M. J. W. r. (2009). Influence of intermittent wetting and drying conditions on heavy metal removal by stormwater biofilters. Water Research 43(18), 4590-4598.
 4. Cohen, A. J. (1996). On the discriminant validity of the Meyer and Allen measure of organizational commitment: How does it fit with the work commitment construct? Educational and psychological measurement. 56(3), 494-503.
 5. D'abate, C. P., Youndt, M. A., Wenzel, K. E., & Education. (2009). Making the most of an internship: An empirical study of internship satisfaction. Academy of Management Learning & Education 8(4), 527-539.
 6. Dajani, D., & Zaki, M. A. (2015). The impact of employee engagement on job performance and organisational commitment in the Egyptian banking sector. Journal of Business and Management Sciences. 3(5), 138-147.
 7. Hackman, J. R., Oldham, G., Janson, R., & Purdy, K. J. (1975). A new strategy for job enrichment. California Management Review. 17(4), 57-71.
 8. Heneman III, H. G., & Schwab, D. P. (1985). Pay satisfaction: Its multidimensional nature and measurement. International Journal of Psychology. 20(1), 129-141.
 9. MASLOW, A. H. (1943). Preface to Motivation Theory. Psychosomatic Medicine. 5(1), 85-92
 10. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review. 1(1), 61-89.
 11. Owor, J. J. (2016). Human resource management practices, employee engagement and organizational citizenship behaviours in selected firms in Uganda. http://hdl.handle.net/20.500.12282/3200
 12. Saivasan, R., & Lokhande, M. (2022). Influence of risk propensity, behavioural biases and demographic factors on equity investors' risk perception. Asian Journal of Economics and Banking, 6(3), 373-403.
 13. Smith J. K, & Patricia Cain, N. J. (1969). The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement: A Strategy for the Study of Attitudes. Education resource. 7(3), 167-178.
 14. Trần Kim Dung & Lê Thị Thanh Tâm (2020). Tác động của quản trị tri thức đến sự hài lòng và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàng. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. 30(10), 42-64.
 15. Trần Thị Tuyết Nhi & Lưu Thanh Đức Hải (2020). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến SGB với tổ chức của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Long Xuyên, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1), 212-221.
 16. Vasconcelos, M. B. (2017). Comprometimento organizacional em uma IES pública: analise do suporte organizacional como antecedente e da cidadania organizacional como consequente. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/30320
 17. Venter, E., & Krüger, J. (2018). Professional related factors influencing the organisational commitment of financial planners in South Africa. Paper presented at the 30TH annual conference of the southern african institute of management scientists (saims).


Factors Affecting the Loyalty of Flight Attendants with Vietnam Airlines

Abstract:

This study focuses on assessing the factors affecting the engagement of flight attendants with Vietnam's national airline. The study uses multivariate regression to determine the factors affecting the loyalty of flight attendants at Vietnam Airlines. The research results show that the element of opportunity for advancement at work has the most significant influence on the engagement of flight attendants with Vietnam Airlines, followed by the cultural factor in the business. In contrast, income is optional in helping employees stick with Vietnam Airlines.

 

DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2023.205.82471

Liên hệ
 • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Cơ quan xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

 • Địa chỉ Tòa soạn: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 028.38210238|Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Giấy phép trang thông tin điện tử: Số 201/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/11/2016
 • Giấy phép Hoạt động Tạp chí in: 388/GP-BTTTT ngày 02/11/2018 in tại Công ty TNHH Một Thành viên In Kinh tế
Thể lệ tạp chí
Thống kê
 • 1.950 lượt truy cập
 • 16 trực tuyến
 • 200 Tạp chí đã được phát hành
 • 768 Bài viết được phát hành