Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 144 | THÁNG 3/2018

Hiệu quả ứng dụng Lý thuyết đầu tư giá trị trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trần Tuấn Vinh, Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Phạm Thi Nhân

Tóm tắt:

Mặc dù nhiều nhà đầu tư (NĐT) ứng dụng Lý thuyết đầu tư giá trị (LTĐTGT) để kinh doanh trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nhưng hiệu quả đầu tư lại không cao. Lý do được chỉ ra là các NĐT chưa sử dụng phương pháp PEG trong định giá cũng như các chỉ tiêu tài chính tổng hợp (như hệ số F_Score) để lọc các cổ phiếu có chất lượng tốt. Bằng các số liệu thực tế tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2008–2016, nhóm nghiên cứu đưa ra minh chứng cho thấy, việc vận dụng mô hình PEG trong định giá chứng khoán và việc tích hợp mô hình F_Score vào danh mục cổ phiếu giá trị cho phép mang lại hiệu quả đầu tư vượt trội so với tỷ suất sinh lợi (TSSL) bình quân của TTCK Việt Nam.


Evaluation of the Effectiveness of Applying Value Investing Theory in Vietnamese Securities Market

Abstract:

Although there are many investors who apply the theory of value investing to do business on the stock market in Vietnam, the investment is not efficient. The reason is that investors have not used the PEG method in valuation, nor do they use the systematic financial indicators (such as F_Score) to filter out quality stocks. Based on real data available in the Vietnam market for the period 2008–2016, the paper demonstrates that the use of the PEG model in valuation of stocks and the integration of F_Score into the value stocks results in higher return compared to the average return on the Viet Nam securities market.