Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 144 | THÁNG 3/2018

Thông tin lợi nhuận công bố và lợi nhuận bất thường: bằng chứng thực nghiệm từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Phan Đình Khôi, Trần Thúy Hằng

Tóm tắt:

Thông tin lợi nhuận (TTLN) công bố có quan hệ chặt chẽ với giá cổ phiếu của các công ty niêm yết ở thị trường các nước phát triển. Trong khi đó, còn ít các nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng này tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Mục tiêu của bài viết này là phân tích mối quan hệ giữa thông tin công bố và lợi nhuận bất thường của cổ phiếu dựa vào số liệu thu thập từ báo cáo tài chính (BCTC) của 160 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2010–2015. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện với cửa sổ trước và sau 20 ngày công bố thông, kết quả nghiên cứu cho thấy, TTLN có ảnh hưởng đến sự biến động giá cổ phiếu, đặc biệt là ngày thứ tư sau công bố thông tin. Điều này hàm ý rằng, việc theo dõi thông tin về lợi nhuận giúp nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá cổ phiếu. Kết quả còn chỉ ra sự khác biệt về lợi nhuận bất thường giữa các ngành mặc dù sự khác biệt này khá nhỏ. Vì vậy, để thu hút thị trường đối với cổ phiếu của mình, các công ty niêm yết cần đảm bảo tính minh bạch thông tin thông qua việc ban hành BCTC theo chuẩn quốc tế để thông tin công bố có giá trị.


Earning Disclosure and Abnormal Returns: Empirical Evidence from Ho Chi Minh Stock Exchange

Abstract:

Earnings announcement significantly influences stock prices in developed markets while there are few empirical papers on this topic in stock markets in Viet Nam. This paper aims to investigage the relationship between abnormal returns and earnings announcement based on the financial statements of 160 listed firms on the Ho Chi Minh City Stock Exchange from period 2010 to 2015. The event study with before and after 20 day horizon was used to analyze the reaction of abnormal returns of stock price in association with earnings announcement. The results confirmed the existence of abnormal returns in the days before the event of earnings information to be disclosed and the 4th day after the event occurred. This finding implies that closely watch earnings announcement helps investors anticipate stock price trends. The result also indicates a small difference in abnormal returns among different types of industries. Therefore, the listed firms should assure disclosure of earnings information more transparent by applying international accounting practices in order to attract public attention.