Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 126 | THÁNG 9/2016

Nghiên cứu tác động của thực thi hiệp định trị giá WTO đến nguồn thu hải quan Việt Nam

Lê Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt:

Bài viết phân tích tác động của việc thực thi Hiệp định trị giá (HĐTG) WTO đến nguồn thu hải quan của Việt Nam bằng cách ứng dụng mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số (VECM). Dựa trên dữ liệu giai đoạn 2000-2014, kết quả nghiên cứu cho thấy, việc thực thi HĐTG WTO không làm giảm nguồn thu hải quan Việt Nam vì những tác động gián tiếp của việc xác định trị giá tính thuế xuất, nhập khẩu (XNK) dựa trên trị giá giao dịch thực tế của hàng hóa theo nguyên tắc cơ bản của Hiệp định này sẽ bù đắp những tác động trực tiếp làm giảm số thu hải quan tại Việt Nam thông qua những điều chỉnh của doanh nghiệp trong việc tăng lượng hàng nhập khẩu, giảm hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại và tăng mức độ tuân thủ thuế XNK. Đồng thời, bài viết cũng gợi ý kiến nghị cho chính sách tập trung giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực thi HĐTG WTO đảm bảo nguồn thu hải quan của Việt Nam tốt hơn trong tương lai.