Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 128 | THÁNG 11/2016

Phân tích mô hình lý thuyết trò chơi trong tín dụng vi mô

Nguyễn Chí Đức

Tóm tắt:

Để trả lời câu hỏi tại sao các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) phải tính lãi suất cao đối với người có thu nhập thấp, vận dụng Lý thuyết trò chơi, bài nghiên cứu phân tích hành vi của tổ chức TCVM để tìm ra điều kiện cho vay và lợi ích của các bên dựa vào yếu tố lãi suất để tìm ra chiến lược tối ưu của người có thu nhập thấp. Cuối cùng, bài nghiên cứu đánh giá tính khả thi của việc áp dụng lãi suất cao trong tín dụng vi mô (TDVM) ở Việt Nam.