Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 110 | THÁNG 5/2015

So sánh sự khác biệt trong khả năng sinh lời của nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần và quốc doanh tại Việt Nam

Nguyễn Phạm Nhã Trúc, Nguyễn Phạm Thiên Thanh

Tóm tắt:

Bài viết sử dụng khung phân tích nhân tố (PTNT) 13 chỉ số lành mạnh tài chính (FSIs) để phân tích bất ổn tài chính của Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012. Kết quả PTNT cho thấy Việt Nam có dấu hiệu gia tăng bất ổn tài chính từ năm 2008 và gia tăng mạnh trong giai đoạn 2010-2012. Trong đó, những tác nhân chính ảnh hưởng đến sự bất ổn của thị trường tài chính trong giai đoạn này đó là chất lượng tài sản, tính thanh khoản của khu vực tài chính, khả năng sinh lời của khu vực tài chính và doanh nghiệp (chiếm trọng số 66,7%); chỉ số an toàn vốn của khu vực tài chính, đòn bẩy tài chính của khu vực doanh nghiệp (chiếm trọng số 23,6%). Trên cơ sở kết quả phân tích bài viết đã đưa ra một số hàm ý chính sách để ổn định tài chính.