Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 114 | THÁNG 9/2015

Vai trò của vàng đối với sự biến động Việt Nam đồng: Tiếp cận theo hàm COPULA

Huỳnh Thị Thúy Vy

Tóm tắt:

Hợp tác quốc tế (HTQT) về nghiên cứu khoa học (NCKH) là một xu hướng tất yếu trong quá trình quốc tế hóa hoạt động giáo dục và đào tạo. Thông qua số liệu thống kê và nghiên cứu tình huống thực tế, bài viết phân tích kết quả hoạt động HTQT về NCKH tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (ĐHNH) trong những năm qua. Kết quả phân tích cho thấy HTQT về NCKH đã có nhiều bước phát triển, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên và cải thiện môi trường khoa học. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn đang ở giai đoạn khởi đầu với nhiều hạn chế. Từ kết quả phân tích thực tế và cơ sở lý thuyết, bài viết đề xuất định hướng về tầm nhìn cũng như các giải pháp thiết thực để đẩy mạnh HTQT về NCKH của ĐHNH trong giai đoạn 2016-2030.