Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 97 | THÁNG 4/2014

Ảnh hưởng của cạnh tranh đến đầu tư của doanh nghiệp dân doanh ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Khương Ninh, Huỳnh Hữu Thọ

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu hành vi tài chính của các công ty bất động sản (BĐS) trên sàn HOSE giai đoạn 2007-2011, qua đó nhằm kiểm định các lý thuyết cấu trúc vốn. Nghiên cứu dựa trên mô hình của Shyam-Sunder và Myers (1999) có điều chỉnh theo kết quả của các nghiên cứu khác. Nghiên cứu bổ sung thêm mô hình trật tự phân hạng bán bền vững của Chirinko và Singha (2000).