Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 97 | THÁNG 4/2014

Sáp nhập và mua lại tại Việt Nam - Thực trạng và một số kiến nghị

Tăng Đình Sơn

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu về cơ chế quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh và huy động vàng trong dân cư của các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: (i) Khi hệ thống tài chính quốc gia phát triển thì ở quốc gia đó sẽ không tồn tại hoạt động huy động vàng dưới dạng tiền gửi; (ii) Cơ chế quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh và huy động vàng cần phải gắn liền với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ; (iii) Quyền sở hữu về vàng của tư nhân có vai trò quan trọng đối với hiệu quả của cơ chế quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh và huy động vàng ở mỗi quốc gia.