Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 97 | THÁNG 4/2014

Kinh nghiệm quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh và huy động vàng ở một số nước

Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

Tóm tắt:

Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007/2008 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, cụ thể như sự suy giảm tốc độ tăng trưởng GDP, mức gia tăng nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng, giá cả biến động và bất ổn, nhiều công ty phá sản và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Bằng những nỗ lực rất lớn của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam đã và đang có những tín hiệu phục hồi khả quan, tuy nhiên vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới. Bài viết này sẽ điểm lại những thành công và hạn chế trong việc điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) của NHNN sau giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu trên cơ sở điểm lại những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và Việt Nam.