Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 124 | THÁNG 7/2016

Áp dụng RAROC để định lượng rủi ro của giá bán lẻ điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Duy Hoàng, Phạm Quốc Bảo

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm ứng dụng hệ số lợi nhuận trên vốn có hiệu chỉnh rủi ro (RAROC) để định lượng rủi ro của giá bán lẻ điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Nghiên cứu áp dụng giá bán lẻ điện của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) được khảo sát trong 1.464 giờ tại điều kiện thị trường phát điện cạnh tranh đã vận hành tại Việt Nam và đang vận hành thí điểm thị trường điện bán buôn từ năm 2016, chuẩn bị cho thị trường bán lẻ điện hoàn chỉnh sau năm 2024. Theo đó, RAROC được tính toán nhằm định lượng rủi ro trong doanh thu của EVNHCMC tương ứng với mỗi mức giá bán lẻ điện cố định theo hợp đồng đã ký với khách hàng, trong khi EVNHCMC phải mua điện với mức giá thay đổi trong thị trường điện. Kết quả tính toán hệ số RAROC cho thấy công ty vẫn có khả năng vỡ nợ khi mà lợi nhuận kỳ vọng không đủ bù đắp cho mức lỗ vốn do rủi ro biến động của giá mua điện.