Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 218 | Tháng 5/2024

Đặc điểm hội đồng quản trị và rủi ro phá sản: Sự khác biệt trong cấu trúc sở hữu của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lê Hà Diễm Chi

Tóm tắt:

Bài viết nhằm đánh giá tác động của đặc điểm hội đồng quản trị (HĐQT) đến rủi ro phá sản (RRPS) và xem xét vai trò điều tiết của yếu tố sở hữu Nhà nước (SHNN) đến mối quan hệ này. Bằng việc sử dụng dữ liệu bảng tạo ra từ báo cáo tài chính của 25 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2012–2022 và phương pháp ước lượng SGMM để xử lý hiện tượng nội sinh, kết quả nghiên cứu cho thấy những đặc điểm của HĐQT hạn chế RRPS của ngân hàng bao gồm quy mô của HĐQT, trình độ học vấn của các thành viên HĐQT, trách nhiệm kép của CEO trong HĐQT, và sự tham gia của nữ giới trong HĐQT. Ngược lại, tính độc lập của HĐQT làm tăng RRPS. Kết quả biến điều tiết cho thấy vai trò tích cực của SHNN trong giảm thiểu RRPS. Cụ thể, những ngân hàng có SHNN, quy mô HĐQT lớn có RRPS cao hơn; trình độ học vấn ảnh hưởng cùng chiều đến RRPS ở các ngân hàng SHNN mạnh hơn so với ở những ngân hàng không có SHNN; trách nhiệm kép của CEO ở các ngân hàng có SHNN có tác động cùng chiều mạnh mẽ hơn trong việc giảm nguy cơ phá sản. Kết quả nghiên cứu giúp khuyến nghị một cơ cấu HĐQT hiệu quả, bảo đảm ổn định ngân hàng và giảm nguy cơ phá sản.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Abobakr, M. G., & Elgiziry, K. (2017). The relationship between board of directors’ characteristics and bank risk-taking: Evidence from Egyptian banking sector. Journal of Finance and Accounting5(1), 24-33.
 2. Abou-El-Sood, H. (2017). Corporate governance structure and capital adequacy: implications to bank risk taking. International Journal of Managerial Finance13(2), 165-185.
 3. Baumeister, R. F., & Sommer, K. L. (1997). What do men want? Gender differences and two spheres of belongingness: comment on Cross and Madson. Psychological Bulletin, 122, 38-44. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.122.1.38.
 4. Berger, A. N., Kick, T., & Schaeck, K. (2014). Executive board composition and bank risk taking. Journal of corporate finance28, 48-65.
 5. Bromiley, P. (1991). Testing a causal model of corporate risk taking and performance. The Academy of Management Journal, 34, 37-59.
 6. Cho, E., Okafor, C., Ujah, N., & Zhang, L. (2021). Executives’ gender-diversity, education, and firm’s bankruptcy risk: Evidence from China. Journal of Behavioral and Experimental Finance30, 100500.
 7. Cross, S. E., & Madson, L. (1997). Models of the self: self-construals and gender. Psychological bulletin122(1), 5.
 8. Daily, C. M., & Dalton, D. R. (1994). Bankruptcy and corporate governance: The impact of board composition and structure. Academy of Management journal37(6), 1603-1617.
 9. Darrat, A. F., Gray, S., Park, J. C., & Wu, Y. (2016). Corporate governance and bankruptcy risk. Journal of Accounting, Auditing & Finance31(2), 163-202.
 10. Dong, Y., Meng, C., Firth, M., & Hou, W. (2014). Ownership structure and risk-taking: Comparative evidence from private and state-controlled banks in China. International Review of Financial Analysis, 36, 120-130.
 11. Du Jardin, P. (2017). Dynamics of firm financial evolution and bankruptcy prediction. Expert Systems with Applications75, 25-43.
 12. Fernandes, C., Farinha, J., Martins, F. V., & Mateus, C. (2021). The impact of board characteristics and CEO power on banks’ risk-taking: stable versus crisis periods. Journal of Banking Regulation22(4), 319-341.
 13. Gabriel, S., & Gardner, W. L. (1999). Are there" his" and" hers" types of interdependence? The implications of gender differences in collective versus relational interdependence for affect, behavior, and cognition. Journal of personality and social psychology77(3), 642.
 14. Groeneveld, H., & de Vries, B. (2009). European co-operative banks: First lessons of the subprime crisis. The International Journal of Cooperative Management, 4(2), 8-21.
 15. Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics. 4th Edition, McGraw-Hill, New York.
 16. Gursoy, G., & Aydogan, K. (2002). Equity ownership structure, risk taking, and performance. Russian & East European Finance & Trade, 38(6), 6-6.
 17. Hansmann, H. (2000). The ownership of enterprise. Cambridge (MA): Harvard University Press
 18. Harvey, L. (2001). Student feedback: a report to the higher education funding council for England. Research report, Centre for Research into Quality, The University of Central England, Birmingham, United Kingdom.
 19. Huang, Z. (2023). Analysis of Silicon Valley Bank Bankruptcy from the Perspective of Risk Management. Financial Engineering and Risk Management6(3), 75-80.
 20. Iannotta, G., Nocera, G., & Sironi, A. (2007). Ownership structure, risk and performance in the European banking industry. Journal of banking & finance31(7), 2127-2149.
 21. Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems, Journal of Finance, 48, 831-880
 22. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
 23. Kiều Anh Khoa & Nguyễn Bá Hoàng (2022). Tác động của quy mô hội đồng quản trị, cấu trúc sở hữu và đặc điểm của ban kiểm soát đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 245.
 24. Lê Hà Diễm Chi (2016). Ảnh hưởng của dòng tiền, rủi ro hệ thống, rủi ro phi hệ thống và tính thanh khoản của chứng khoán đến đầu tư doanh nghiệp Việt Nam. Luận án Tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 25. Lê Quang Cảnh, Lương Thái Bảo & Nguyễn Vũ Gia Hùng (2015). Quản trị doanh nghiệp với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân lớn ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển-Số 215 tháng 5/2015.
 26. Liang, D., Lu, C. C., Tsai, C. F., & Shih, G. A. (2016). Financial ratios and corporate governance indicators in bankruptcy prediction: A comprehensive study. European journal of operational research252(2), 561-572.
 27. Maddux, W. W., & Brewer, M. B. (2005). Gender differences in the relational and collective bases for trust. Group Processes & Intergroup Relations, 8(2), 159-171.
 28. Maier, F., & Yurtoglu, B. B. (2022). Board characteristics and the insolvency risk of non-financial firms. Journal of Risk and Financial Management15(7), 303.
 29. Mathew, S., Ibrahim, S., & Archbold, S. (2016). Boards attributes that increase firm risk-evidence from the UK. Corporate Governance16(2), 233-258.
 30. Nainggolan, Y. A., Prahmila, D. I., & Syaputri, A. R. (2023). Do board characteristics affect bank risk-taking and performance? Evidence from Indonesian and Malaysian Islamic banks. Journal of Management and Governance27(4), 1115-1145.
 31. Nguyễn Mạnh Hà (2016). Quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Tài chính.
 32. Pathan, S. (2009). Strong boards, CEO power and bank risk-taking. Journal of Banking and Finance, 33, 1340-1350
 33. Platt, H., & Platt, M. (2012). Corporate board attributes and bankruptcy. Journal of Business Research65(8), 1139-1143.
 34. Rachdi, H., & Ameur, I. G. B. (2011). Board characteristics, performance and risk-taking behaviour in Tunisian banks. International Journal of Business and Management6(6), 88-97.
 35. Rauterkus, A., Rauterkus, S., & Munchus, G. (2013). Effect of board composition on firm bankruptcy: An empirical study of United States firms. International Journal of Management30(2), 767-778.
 36. Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Edition Flammarion, Paris.
 37. Soi, N., Yegon, J. C., & Kosgei, D. (2021). Does Board Ownership Affect Bank Risk-Taking. Journal of Economics, Finance and Management Studies, 4(06).
 38. Subhani, G., & Zeb, S. (2022). Internal corporate governance and bank risk taking behavior: evidence from developed and emerging economies. Business Review16(2), 21-43.
 39. Tykvová, T., & Borell, M. (2012). Do private equity owners increase risk of financial distress and bankruptcy? Journal of Corporate Finance18(1), 138-150.
 40. Umar, M. M., & Yahaya, O. A. (2023). Board of directors and bankruptcy risk using GMM approach. Applied Finance and Accounting9(1), 242-256.


Board Characteristics and Bankruptcy Risk: Differences in the Ownership Structure of Vietnamese Commercial Bank

Abstract:

The article aims to evaluate the impact of board of director (BOD) characteristics on bankruptcy risk and examine the moderating role of state ownership in this relationship. Using the SGMM estimation method to handle the endogenous phenomenon of the model based on balanced panel data generated from the financial statements of 25 Vietnamese commercial banks from 2012 to 2022, the research results show that many characteristics of the BOD reduce the bank's bankruptcy risk, including the size of the BOD, the educational level of board members, the CEO's dual responsibility on the BOD, and women's participation on the BOD. On the contrary, the independence of the BOD is a factor that increases bankruptcy risk. The moderator variable results show state ownership's positive role in reducing bankruptcy risk. Specifically, banks with state ownership and large BOD have a lower risk of bankruptcy; the education level positively affects bankruptcy risk in state-owned banks more strongly than in non-state-owned banks. The dual responsibility of CEOs in state-owned banks has a more substantial positive impact in reducing the risk of bankruptcy. The research results help recommend an effective BOD structure, assisting banks to stabilize and reduce the risk of bankruptcy.

 

DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2024.218.96628

Liên hệ
 • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Cơ quan xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

 • Địa chỉ Tòa soạn: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 028.38210238|Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Giấy phép trang thông tin điện tử: Số 201/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/11/2016
 • Giấy phép Hoạt động Tạp chí in: 388/GP-BTTTT ngày 02/11/2018 in tại Công ty TNHH Một Thành viên In Kinh tế
Thể lệ tạp chí
Thống kê
 • 1.960 lượt truy cập
 • 28 trực tuyến
 • 200 Tạp chí đã được phát hành
 • 768 Bài viết được phát hành