Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 174 | THÁNG 9/2020

Đề xuất mô hình nghiên cứu về thực hành trách nhiệm xã hội: Trường hợp kinh doanh khách sạn tại Việt Nam

Phạm Hương Diên, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Anh Thy

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về lý thuyết và thực hành trách nhiệm xã hội (TNXH) trong doanh nghiệp (CSR) nói chung và trong kinh doanh khách sạn nói riêng. CSR có vai trò đặc biệt quan trọng trong kinh doanh khách sạn cao cấp tại Việt Nam, nơi phục vụ cho phân khúc khách hàng chủ yếu là khách du lịch, đối tác nước ngoài. Dịch bệnh Covid gây thiệt hại nghiêm trọng cho phân khúc khách hàng này, vì vậy, hậu Covid-19 là thời điểm các khách sạn cần có nỗ lực rất lớn để thu hút khách hàng trở lại. Thêm nữa, các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy, tầm quan trọng của CSR đối với chất lượng dịch vụ kinh doanh khách sạn. Nghiên cứu này cung cấp một cơ sở lý thuyết và khảo lược các nghiên cứu trước. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một hướng nghiên cứu tương lai nhằm đánh giá nhận thức của khách hàng về CSR và lợi ích của nó tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh khách sạn.


A Model to Investigate the Corporate Social Responsibility Practices: The Case of Hotel Industry in Vietnam

Abstract:

This article aims to provide a proper understanding of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) in general and in hotel management in particular. CSR is crucial for high standard hotels in Vietnam in order to attract foreign customers. Especially during the Covid-19 pandemic, those luxury hotels are suffering the biggest loss in the Vietnam hotel industry. CSR will be an important tool for the hotel industry to recover after the recession. Moreover, previous studies show that CSR plays a significant role in hotel service quality. Therefore, this article provides a literature review on CSR and proposes a potential research idea on customers’ perception of CSR, its impacts on customer satisfaction, and thereby enhancing the financial performance of the target hotels.