Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 174 | THÁNG 9/2020

Phát triển du lịch Đà Nẵng vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19

Hà Văn Dũng, Bùi Diệu Anh, Đặng Trương Thanh Nhàn

Tóm tắt:

Sự bùng phát và lây lan nhanh của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi ngành kinh tế của các quốc gia. Theo đó, ngành du lịch thành phố (TP) Đà Nẵng chịu những tổn thất nghiêm trọng trong việc chống chọi với hậu quả của đại dịch này. Bài viết này tìm hiểu về thực trạng phát triển ngành du lịch TP. Đà Nẵng giai đoạn 2015–2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đồng thời thống kê những tác động của đại dịch Covid-19 trong sáu tháng đầu năm 2020 đến ngành du lịch TP. Đà Nẵng, Từ đó, bài viết đề xuất các giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm khắc phục tình trạng hiện tại cũng như hỗ trợ ngành du lịch TP. Đà Nẵng đối phó với những thách thức của đại dịch Covid-19, hướng đến sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo:

 1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2020). Công văn số 1156/BVHTTDL-TCDL về việc đề xuất các gii pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau thời gian bị nh hưng bởi dịch COVID-19. Hà Nội ngày 19/3/2020.
 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2020). Công văn số 1399/BVHTTDL-TCDL về việc đề xuất bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hà Nội ngày 09/4/2020.
 3. Bộ Y tế Việt Nam. Trang tin về dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19. https://ncov.moh.gov.vn/
 4. Cấn Văn Lực (2020). Đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến ngành kinh tế nào của Việt Nam. Trung tâm WTO và hội nhập. http://trungtamwto.vn/chuyen-de/15243-dai-dich-covid-19-tac-dong-manh-den-nganh-kinh-te-nao-cua-viet-nam.
 5. Cổng thông tin du lịch TP. Đà Nẵng. https://danangfantasticity.com/
 6. Cổng thông tin TP. Đà Nẵng. https://www.danang.gov.vn/web/guest/trang-chu
 7. Diệu Vũ (2020). Khách du lịch đến Đà Nẵng sáu tháng đầu năm 2020 giảm sâu. Truy cập tại http://baodulich.net.vn/Khach-du-lich-den-Da-Nang-6-thang-dau-nam-2020-giam-sau-02-23323.html, ngày truy cập 21/8/2020.
 8. Lau, H., Khosrawipour, V., Kocbach, P., Mikolajczyk, A., Ichii, H., Schubert, J., et al. (2020). Internationally lost COVID-19 casesJournal of Microbiology, Immunology, and Infection, 53(3), 454–458. 
 9. Sở Y tế TP. Đà Nẵng (2020). Phòng chống Ncov. Truy cập tại https://soyte.danang.gov.vn/phong-chong-ncov, ngày truy cập 21/8/2020.
 10. Thông tin tổng hợp từ các trang web của Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, https://tourism.danang.gov.vn/; Tổng cục Thống kê, https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217.
 11. Thủ tướng Chính phủ (2020). Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Hà Nội ngày 24/4/2020.
 12. WHO (2020). Covid-19. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

 


Tourism in Da Nang City and Covid-19 Pandemic

Abstract:

Before the outbreak and the rapid spread of the Covid-19 pandemic, above all, it was its negative impact on every nation's economy. Accordingly, the Da Nang tourism industry suffered serious consequences in coping with the Covid-19 epidemic. Therefore, the study gave an overview of the development of the tourism industry in Da Nang before the Covid-19 pandemic broke out, specifically the period 2015 - 2019, and the impact of the Covid-19 pandemic in the first six months/2020 to Da Nang tourism industry. The study clearly shows that the Covid-19 pandemic has reduced the number of tourists and revenue of the Da Nang tourism industry compared to the period of previous stable development. Based on reality, the study also proposes short and long term solutions to attracting tourists to return in the coming time as well as supporting the long-term development of Da Nang tourism industry.