Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 96 | THÁNG 3/2014

Giám sát an toàn vĩ mô kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Tô Ngọc Hưng

Tóm tắt:

Trên nền tảng của lý thuyết mờ, bài viết đưa ra đánh giá và xếp hạng tín nhiệm (XHTN) các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước. Nghiên cứu hướng đến việc cung cấp những bằng chứng khoa học định lượng nhằm trả lời câu hỏi những NHTM nào tại Việt Nam đang hoạt động hiệu quả và ổn định. Nghiên cứu này không được thực hiện nhằm mục đích dự đoán NHTM nào sẽ phá sản ở Việt Nam. Do vậy, đóng góp quan trọng nhất của nghiên cứu này là cung cấp bằng chứng khoa học cho NHNN trong quá trình xác định hiệu quả hoạt động cũng như mức độ rủi ro của các NHTM nhằm mục đích quản lý vĩ mô. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, XHTN NHTM sử dụng lý thuyết mờ mang đến kết quả phù hợp đến 83,3% với kết quả phân loại được công bố từ NHNN.