Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 96 | THÁNG 3/2014

Nghiên cứu hiệu ứng các ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trầm Thị Xuân Hương, Trần Thị Mộng Tuyết, Nguyễn Phúc Cảnh

Tóm tắt:

Với phương pháp thống kê mô tả và so sánh, bài viết hệ thống và khái quát các mục tiêu của chính sách tiền tệ (CSTT) Việt Nam trong giai đoạn 2000-2013 đồng thời phân tích những nhược điểm trong điều hành CSTT của Việt Nam hiện nay: (i) Cơ sở điều hành trong ngắn hạn với nhiều biến số cho thấy NHNN chưa xác định được biến số quan trọng nhất trong điều hành; (ii) Các mục tiêu trung gian thiếu sự kết nối chặt chẽ với mục tiêu cuối cùng; (iii) CSTT (từ năm 2010 trở về trước) theo đuổi nhiều mục tiêu cuối cùng khiến việc điều hành chính sách thêm khó khăn. Trên cơ sở đó, bài viết đề ra một số gợi ý chính sách cho việc điều hành CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).