Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 96 | THÁNG 3/2014

Xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua Công ty Quản lý tài sản

Bùi Khắc Hoài Phương, Dương Thị Ngọc Sáu

Tóm tắt:

Năm 2013, mặc dù nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách đến từ trong nước và quốc tế, nhưng về cơ bản công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ vẫn đạt được mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Bài viết này nghiên cứu và đánh giá tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2013, qua đó đánh giá những điểm tích cực và những điểm hạn chế, bất cập của nền kinh tế dựa trên các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 đã đề ra. Ngoài ra, bài viết cũng dự báo về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2014 và một số khuyến nghị.