Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 96 | THÁNG 3/2014

Kiểm định lý thuyết cấu trúc vốn qua hành vi tài chính của các công ty bất động sản ở Việt Nam

Võ Thị Quý

Tóm tắt:

Xử lý nợ xấu là việc làm cần thiết để nhằm lành mạnh hóa tình trạng tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM). Bài viết phân tích thực trạng xử lý nợ xấu của các NHTM Việt Nam thông qua việc mua bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC) và đưa ra một số giải pháp thúc đẩy xử lý nợ xấu dựa vào kinh nghiệm của một số nước châu Á.