Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 98 | THÁNG 5/2014

Môi trường pháp lý và chính sách tiền tệ góp phần hạn chế tình trạng đô la hóa tại Việt Nam

Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Tóm tắt:

Năm 2007, Việt Nam chính thức gia nhập WTO đòi hỏi phải mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới cả về thương mại và dịch vụ. Không riêng gì Việt Nam, mà hầu hết các nước trên thế giới nói chung đều nằm trong dây chuyền mắt xích của nền kinh tế thế giới, nên các hoạt động của kinh tế thế giới đều có ảnh hưởng đáng kể đến các nước. Đặc biệt Mỹ là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới có quan hệ về mậu dịch, đầu tư, tài chính, xã hội… với các quốc gia nên có sức ảnh hưởng lớn. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính vừa qua thông qua điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ tạo ra sự ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Nghiên cứu này sử dụng mô hình VAR cho hai giai đoạn trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Bài báo sử dụng dữ liệu theo tháng và nghiên cứu tác động lan truyền của chính sách tiền tệ (CSTT) Mỹ đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thông qua chỉ số VN-Index. Nghiên cứu phát hiện rằng giai đoạn trước khi Việt Nam gia nhập WTO, CSTT Mỹ không tác động nhiều đến TTCK Việt Nam, nhưng sau khi Việt Nam gia nhập WTO CSTT Mỹ có tác động rất mạnh. CSTT Mỹ tác động lan truyền đến TTCK Việt Nam thông qua hoạt động thương mại và kỳ vọng về tình hình kinh tế, lạm phát tương lai của thế giới.