Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 98 | THÁNG 5/2014

Thanh toán RFID - Những thành công trên thế giới và khả năng triển khai tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM

Nguyễn Tiến Dũng, Triệu Việt Cường, Hồ Trung Thành

Tóm tắt:

Bài viết này phân tích môi trường pháp lý và chính sách tiền tệ góp phần hạn chế tình trạng đô la hóa (ĐLH) của Việt Nam giai đoạn 2007-2014. Thay đổi đáng lưu ý nhất của hành lang pháp lý là Pháp lệnh sửa đổi số 06/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bài viết cũng phân tích diễn biến điều hành các công cụ của chính sách tiền tệ như lãi suất, tỷ giá và tác động của những điều chỉnh này đến tình trạng ĐLH.