Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 98 | THÁNG 5/2014

Nợ vay, quy mô công ty và dao động giá cổ phiếu: Bằng chứng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Võ Xuân Vinh

Tóm tắt:

Một số nghiên cứu trước đây cho rằng các hệ thống tài chính với một mức độ phát triển cao hơn thì lợi ích trung bình từ tự do hóa tài chính sẽ cao hơn, tuy nhiên quan điểm này đã gây nhiều tranh cãi. Qua nghiên cứu thực nghiệm ở 10 quốc gia châu Á trong giai đoạn 2000-2012, bài viết cho thấy mức độ phát triển tài chính (thông qua tỷ lệ tín dụng tư nhân/GDP) đã thực sự tác động khác nhau đến biến động tăng trưởng và lạm phát, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Do đó, để hướng tới một mục tiêu kinh tế vĩ mô cụ thể, Chính phủ cần xem xét đồng thời các chính sách điều tiết nền kinh tế cùng với mức độ phát triển hiện tại của thị trường tài chính.