Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 98 | THÁNG 5/2014

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam và rào cản thương mại quốc tế

Trần Thanh Long

Tóm tắt:

Năm 2013 được xem là một năm đánh dấu sự phát triển mạnh của các hoạt động sáp nhập và mua lại (Mergers and Acquisitions hay còn được gọi tắt là M&A) tại Việt Nam với nhiều thương vụ đình đám, mà năng động nhất là trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Hoạt động M&A được xem là một trong những chiến lược quan trọng trong việc mở rộng và tăng trưởng của các doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng. Chính vì vậy, bài viết này tập trung phân tích hoạt động M&A tại Việt Nam trong giai đoạn 2003-2013 để làm tiền đề nhằm đưa ra một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động M&A trong thời gian tới.