Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 98 | THÁNG 5/2014

Quản lý tín dụng ngoại tệ tại Việt Nam

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết nhằm ứng dụng mô hình mà Estrella và Trubin (2006) đã sử dụng vào trường hợp của Việt Nam để dự báo hoạt động của nền kinh tế trong năm 2014 dựa trên đường cong lãi suất. Kết quả dự báo cho thấy, kinh tế Việt Nam sẽ không có khả năng suy giảm thêm nữa trong nửa đầu năm 2014. Bài viết cũng đề cập đến một số hạn chế của chỉ báo, đồng thời gợi mở một số lưu ý cần cân nhắc để chỉ báo trở nên hoàn thiện hơn.