Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 214+215_Tiếp theo | Tháng 01+02_Tiếp Theo

Bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố tác động đến vốn trí tuệ: Tiếp cận theo phương pháp Bayes

Bùi Đan Thanh, Nguyễn Ngọc Huyền, Lương Trần Quỳnh

Tóm tắt:

Nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến vốn trí tuệ (VTT) của các doanh nghiệp ngành dược Việt Nam trong giai đoạn 2013–2023 bằng phương pháp Bayes. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy doanh nghiệp có công nghệ thông tin (CNTT) tốt, rào cản gia nhập thị trường lớn và mức sử dụng đòn bẩy tài chính cao thì có VTT yếu. Ngược lại, các yếu tố khả năng sinh lời, quy mô và hiệu quả hoạt động có tác động cùng chiều với VTT của doanh nghiệp. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp dược cần tối ưu hóa chiến lược kinh doanh, cải thiện khả năng cạnh tranh và tăng trưởng để đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành dược.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Abdullah, N. H. N., Savitri, E., Andreas, A., Syahza, A. & Gumanti, T. A. (2020). Corporate governance mechanism and financial performance: Role of earnings management. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 3395.
 2. Amalia, R. C., Adam, M. & Yusnaini (2020). Factors Affecting Intellectual Capital Disclosure: An Empirical Study on Property and Real estate Companies Listed in Indonesian Stock Exchange. Modern Economics, 20(2020), 7-13.
 3. Anh, L. H., Kreinovich, V., & Thach, N. N. (2018). Econometrics for Financial Applications. Cham: Springer.
 4. Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation. MIS quarterly, 169-196.
 5. Bhattu-Babajee, R., & Seetanah, B. (2022). Value-added intellectual capital and financial performance: evidence from Mauritian companies. Journal of accounting in emerging economies, 12(3), 486-506.
 6. Bontis, N., Keow, W. C. C., & Richardson, S. (2001). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. Journal of intellectual capital, 1(1), 85-100.
 7. Briggs, W. M., & Nguyen, T. H. (2019). Clarifying ASA’s view on P-values in hypothesis testing. Asian Journal of Economics and Banking, 3(2), 1–16.
 8. Brooking, A. (1996). Intellectual Capital. Core Asset for the Third Millennium Enterprise (International Thomson Business: Press London).
 9. D'Amato, A. (2021). Does intellectual capital impact firms' capital structure? Exploring the role of firm risk and profitability. Managerial finance, 47(9), 1337-1356.
 10. Hung, T. N. (2019). Toward Improved Models for Decision Making in Economics. Asian Journal of Economics and Banking, 3(1), 1-19.
 11. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and capital structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
 12. Kreinovich, V., Thach, N. N., Trung, N. D., & Thanh, D. V. (2019). Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics. Cham: Springer.
 13. Kristandl, G., & Bontis, N. (2007). Constructing a definition for intangibles using the resource based view of the firm. Management decision, 45(9), 1510-1524.
 14. Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Minh Ngọc, Ngô Tấn Lâm Hà, & Phạm Trần Giang Quỳnh (2023). Hiệu quả vốn trí tuệ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và một số hàm ý nghiên cứu. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Marketing, 36-47.
 15. Mercado-Salgado, P., Gil-Monte, P., & del Rosario Demuner-Flores, M. (2012). Development and initial validation of a survey for intellectual capital in universities. In European Conference on Knowledge Management (Vol. 2, p. 650).
 16. Momani, K. A., Jamaludin, N. U. R. A. S. Y. I. K. I. N., & Zanani, W. (2021). The Effect of Relational Capital on the Intellectual Capital and Firm Performance Nexus: Evidence from the Jordanian Industrial Sector. Journal of Sustainability Science and Management, 16(5), 307-326.
 17. Nguyễn Văn Tuấn (2018). Giới thiệu phương pháp Bayes. Tạp chí Thời sự Y học, 63, 26–34.
 18. Nguyen, N. T. (2020). How to Explain when the ES is Lower than One? A Bayesian nonlinear mixed-effects approach. Journal of Risk and Financial Management, 13(2), 1–17.
 19. Schoot R, Depaoli S (2014). Bayesian analysis: Where to start and what to report. The European Health Psychologist, 16(2), 75–84.
 20. Sharabati, A. A. A., Jawad, S. N., & Bontis, N. (2010). Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan. Management decision, 48(1), 105-131.
 21. Stewart, T.A. (1997). Intellectual capital. The new wealth of organizations. London: Nicholas Brealey.
 22. Tan, H. P., Plowman, D., & Hancock, P. (2007). Intellectual capital and financial returns of companies. Journal of Intellectual capital, 8(1), 76-95.
 23. Tran, N. P., & Vo, D. H. (2022). Do banks accumulate a higher level of intellectual capital? Evidence from an emerging market. Journal of Intellectual Capital, 23(2), 439-457.
 24. Vân Thị Hồng Loan, Hoàng Thị Thu Hiền, Trần Phú Ngọc, & Võ Hồng Đức (2021). Vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 290, tháng 8/2021, 65-74.
 25. Hoàng Minh Ngọc, Ngô Tấn Lâm Hà và Phạm Trần Giang Quỳnh (2023). Vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học mở Thành phố HCMinh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 18(1), 21-34.
 26. Duho, K. C. T., & Onumah, J. M. (2019). The Determinants of Intellectual Capital Performance of Banks in Ghana: an Empirical Approach.
 27. El‐Bannany, M. (2008). A study of determinants of intellectual capital performance in banks: the UK case. Journal of intellectual capital, 9(3), 487-498.
 28. Ozkan, N., Cakan, S., & Kayacan, M. (2017). Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector. Borsa Istanbul Review, 17(3), 190-198.
 29. Majumder, M. T. H., Ruma, I. J., & Akter, A. (2023). Does intellectual capital affect bank performance? Evidence from Bangladesh. LBS Journal of Management & Research.


Experimental Evidence on Factors Impacting Intellectual Capital: A Bayesian Approach

Abstract:

The study analyzed factors influencing the effectiveness of intellectual capital investment in the pharmaceutical industry in Vietnam during the period 2013–2023. By employing the Bayesian approach, the research findings indicate that firms with developed IT systems, facing fewer barriers to enter large markets, and utilizing high financial leverage tend to experience reduced efficiency in utilizing intellectual capital. Conversely, firms that heavily invest in intellectual capital, possess larger scales, and demonstrate operational effectiveness tend to enhance their efficiency in utilizing intellectual capital. Understanding these factors can enable businesses to optimize their strategies, improve competitiveness, and contribute to the sustainable development of the pharmaceutical industry.

 

DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2024.214.215_...98643

Liên hệ
 • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Cơ quan xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

 • Địa chỉ Tòa soạn: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 028.38210238|Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Giấy phép trang thông tin điện tử: Số 201/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/11/2016
 • Giấy phép Hoạt động Tạp chí in: 388/GP-BTTTT ngày 02/11/2018 in tại Công ty TNHH Một Thành viên In Kinh tế
 • Tổng Biên tập: ..........................................................
Thể lệ tạp chí
Thống kê
 • 1.460 lượt truy cập
 • 11 trực tuyến
 • 202 Tạp chí đã được phát hành
 • 785 Bài viết được phát hành