Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 214+215_Tiếp theo | Tháng 01+02_Tiếp Theo

Thời hạn nộp thuế ngẫu nhiên có thể giúp ích cho nền kinh tế

Julio Urenda, Olga Kosheleva

Tóm tắt:

Mục đích – Trong khi mục đích chính của các báo cáo – ví dụ: báo cáo thuế – là để đánh giá tình trạng kinh tế của một công ty, thực tế là việc báo cáo được thực hiện vào những ngày xác định trước sẽ làm sai lệch kết quả báo cáo. Ví dụ: để tạo ấn tượng lớn hơn về năng suất của mình, các công ty sa thải nhân viên tạm thời trước ngày báo cáo và tuyển dụng lại ngay sau đó. Mục đích của nghiên cứu này là quyết định làm thế nào để tránh sự sai lệch như vậy.
Thiết kế/phương pháp/cách tiếp cận – Nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra một giải pháp có thể áp dụng cho tất cả các tiêu chí tối ưu hợp lý có thể. Do đó, một hình thức chung để mô tả và phân tích tất cả các tiêu chí như vậy được sử dụng.
Những phát hiện mới – Nghiên cứu này cho thấy rằng hầu hết các vấn đề bóp méo sẽ biến mất nếu ngày báo cáo cố định được xác định trước được thay thế bằng ngày báo cáo ngẫu nhiên riêng lẻ. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng đối với tất cả các tiêu chí tối ưu hợp lý, cách tối ưu để ấn định ngày báo cáo là thực hiện thống nhất.
Hạn chế nghiên cứu / ý nghĩa – Nghiên cứu này cho thấy rằng đối với tất cả các tiêu chí tối ưu hợp lý, cách tối ưu để ấn định ngày báo cáo là thực hiện thống nhất.
Ý nghĩa thực tiễn – Người ta thấy rằng ngày báo cáo thuế ngẫu nhiên được cá nhân hóa sẽ có lợi cho nền kinh tế.
Tác động xã hội – Người ta thấy rằng ngày báo cáo thuế ngẫu nhiên được cá nhân hóa sẽ có lợi cho toàn xã hội.
Tính mới / giá trị nguyên bản – Nghiên cứu này đề xuất một ý tưởng mới về việc thay thế ngày báo cáo cố định được xác định trước bằng ngày báo cáo ngẫu nhiên. Ở cấp độ không chính thức, ý tưởng này có thể đã được đề xuất trước đó, nhưng điều hoàn toàn mới là phân tích của chúng tôi về việc chọn ngẫu nhiên ngày báo cáo nào là tốt nhất cho nền kinh tế: hóa ra là theo tất cả các tiêu chí tối ưu hợp lý, ngẫu nhiên thống nhất lại cách tốt nhất.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Amat, O. and Gowthorpe, C. (2004), “Creative Accounting: nature, incidence and ethical issues”, Economics Working Paper 749, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Department of Economics and Business.
 2. de la Torre, I. (2008), Creative Accounting Exposed, Palgrave Macmillan, London.
 3. Fishburn, P.C. (1969), Utility Theory for Decision Making, John Wiley & Sons, New York.
 4. Fishburn, P.C. (1988), Nonlinear Preference and Utility Theory, The John Hopkins Press, Baltimore, Maryland.
 5. Griffiths, I. (1992), Creative Accounting: How to Make Your Profits what You Want Them to Be, Routledge, London.
 6. Jones, M.J. (Ed.), (2011), Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals, John Wiley & Sons, Chishester, UK.
 7. Kreinovich, V. (2014), “Decision making under interval uncertainty (and beyond)”, in Guo, P. and Pedrycz, W. (Eds), Human-Centric Decision-Making Models for Social Sciences, Springer-Verlag, pp. 163-193.
 8. Luce, R.D. and Raiffa, R. (1989), Games and Decisions: Introduction and Critical Survey, Dover, New York.
 9. Mulford, C.W. and Comiskey, E.E. (2005), The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices, Wiley, New York.
 10. Nguyen, H.T. and Kreinovich, V. (1997), Applications of Continuous Mathematics to Computer Science, Kluwer, Dordrecht.
 11. Nguyen, H.T., Kosheleva, O. and Kreinovich, V. (2009), “Decision making beyond Arrow's ‘impossibility theorem’, with the analysis of effects of collusion and mutual attraction”, International Journal of Intelligent Systems, Vol. 24 No. 1, pp. 27-47.
 12. Nguyen, H.T., Kreinovich, V., Wu, B. and Xiang, G. (2012), Computing Statistics under Interval and Fuzzy Uncertainty, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 13. Oliveras, E. and Amat, O. (2004), “Ethics and creative accounting: some empirical evidence on accounting for intangibles in Spain”, Economics Working Paper 732, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Department of Economics and Business.
 14. Raiffa, H. (1997), Decision Analysis, McGraw-Hill, Columbus, Ohio.


Randomized Tax Deadlines can help Economy

Abstract:

Purpose – While the main purpose of reporting – e.g. reporting for taxes – is to gauge the economic state of a company, the fact that reporting is done at pre-determined dates distorts the reporting results. For example, to create a larger impression of their productivity, companies fire temporary workers before the reporting date and re-hire then right away. The purpose of this study is to decide how to avoid such distortion.
Design/methodology/approach – This study aims to come up with a solution which is applicable for all possible reasonable optimality criteria. Thus, a general formalism for describing and analyzing all such criteria is used.
Findings – This study shows that most distortion problems will disappear if the fixed pre-determined reporting dates are replaced with individualized random reporting dates. This study also shows that for all reasonable optimality criteria, the optimal way to assign reporting dates is to do it uniformly.
Research limitations/implications – This study shows that for all reasonable optimality criteria, the optimal way to assign reporting dates is to do it uniformly.
Practical implications – It is found that the individualized random tax reporting dates would be beneficial for economy.
Social implications – It is found that the individualized random tax reporting dates would be beneficial for society as a whole.
Originality/value – This study proposes a new idea of replacing the fixed pre-determining reporting dates with randomized ones. On the informal level, this idea may have been proposed earlier, but what is completely new is our analysis of which randomization of reporting dates is the best for economy: it turns out that under all reasonable optimality criteria, uniform randomization works the best.

 

DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2024.214.215_...

Liên hệ
 • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Cơ quan xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

 • Địa chỉ Tòa soạn: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 028.38210238|Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Giấy phép trang thông tin điện tử: Số 201/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/11/2016
 • Giấy phép Hoạt động Tạp chí in: 388/GP-BTTTT ngày 02/11/2018 in tại Công ty TNHH Một Thành viên In Kinh tế
 • Tổng Biên tập: ..........................................................
Thể lệ tạp chí
Thống kê
 • 1.395 lượt truy cập
 • 17 trực tuyến
 • 202 Tạp chí đã được phát hành
 • 785 Bài viết được phát hành