Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 214+215_Tiếp theo | Tháng 01+02_Tiếp Theo

Đặc điểm của hội đồng quản trị có điều tiết quy định về mức an toàn vốn và mối liên hệ chấp nhận rủi ro của ngân hàng ở Châu Phi cận Sahara không?

Sampson Asiamah, Kingsely Opoku Appiah, Ebenezer Agyemang Badu

Tóm tắt:

Mục đích của bài viết này là để kiểm tra xem các đặc điểm của hội đồng quản trị có điều tiết mối quan hệ giữa quy định về an toàn vốn và việc chấp nhận rủi ro ngân hàng của các ngân hàng đa năng ở Châu Phi cận Sahara (SSA) hay không.

Thiết kế/phương pháp/cách tiếp cận – Bài viết sử dụng 700 quan sát trong năm ngân hàng của các ngân hàng đa năng ở SSA từ năm 2009 đến năm 2019. Bài viết tiếp tục sử dụng phương pháp mômen tổng quát hai bước làm công cụ ước tính cơ bản.

Những phát hiện mới – Bài viết nhận thấy rằng quy định về an toàn vốn có mối quan hệ tích cực với rủi ro thanh khoản và ngân hàng nói chung. Tuy nhiên, quy định về an toàn vốn làm tăng rủi ro tín dụng ở các ngân hàng được lấy mẫu. Bài viết cũng cho rằng các đặc điểm riêng biệt của hội đồng quản trị điều chỉnh đáng kể mối quan hệ giữa quy định về mức an toàn vốn và việc chấp nhận rủi ro.

Ý nghĩa thực tiễn – Những phát hiện này có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý của các ngân hàng đa năng rằng đặc điểm của hội đồng quản trị có ý nghĩa quan trọng đối với quy định về mức đủ vốn để tác động đến hành vi chấp nhận rủi ro.
Tính mới / giá trị nguyên bản – Bài viết mở rộng các tài liệu hiện có về tác động của đặc điểm hội đồng quản trị đối với các quy định về an toàn vốn và mối quan hệ hành vi chấp nhận rủi ro của các ngân hàng đa năng.


Partial Identification in Econometrics and Related Topics

Abstract:

DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2024.214.215_...

Liên hệ
 • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Cơ quan xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

 • Địa chỉ Tòa soạn: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 028.38210238|Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Giấy phép trang thông tin điện tử: Số 201/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/11/2016
 • Giấy phép Hoạt động Tạp chí in: 388/GP-BTTTT ngày 02/11/2018 in tại Công ty TNHH Một Thành viên In Kinh tế
 • Tổng Biên tập: ..........................................................
Thể lệ tạp chí
Thống kê
 • 1.474 lượt truy cập
 • 15 trực tuyến
 • 202 Tạp chí đã được phát hành
 • 785 Bài viết được phát hành